VOORWOORD
door burgemeester
P.G.I. Wilbers

(voorzitter van de Stuurgroep
en Klankbordgroep
"Water Werkt !")
Welkom op onze Water Werkt website !

Welkom !

In veel steden en dorpen gaat een groot deel van het regenwater rechtstreeks het riool in.
Dit was tot voor kort ook bij ons in Beek en Ubbergen het geval.
Voor het 'gemak' stopten we daar ook zoveel mogelijk overbodig geworden bron- en beekwater bij.

Via buizen en watergangen wordt al het water zo snel mogelijk het dorp of stad uitgewerkt.
Deze traditionele aanpak is op zich een redelijke oplossing voor het voorkomen van wateroverlast.
Het systeem heeft echter ook belangrijke negatieve effecten.

Water wordt (te) snel afgevoerd waardoor de natuur in en om het stedelijk gebied verdroogt. Bij ons is dat vooral op delen van de stuwwal en in de polder merkbaar.
Daarnaast treden er problemen op met betrekking tot de waterkwaliteit doordat bij afvoerpieken een deel van het water uit het riool in het open water terecht komt.
Een te snelle afvoer van water heeft ook andere ongewenste effecten, denk hierbij aan de wateroverlast langs de Van Randwijckweg en de Rijksstraatweg, in de lager gelegen gebiedsdelen en de problematiek van het hoogwater in de grote rivieren.

Tenslotte is het natuurlijk ook erg jammer dat de vele kansen voor het gebruik van dit schone regen- en bronwater niet worden benut.

Via deze website kunt u een idee krijgen hoe wij de problemen hebben opgelost.
Ik denk dat ik namens een groot deel van de bevolking van onze gemeente spreek als ik zeg dat wij bijzonder trots zijn op de inmiddels geboekte resultaten !

De beken zijn weer terug in het straatbeeld van Beek en Ubbergen!
Iets dat u eigenlijk zelf zou moeten zien.
Ik nodig u dan ook van harte uit om een bezoek te brengen aan onze gemeente!

 

Inspiratie
Wij hopen dat de inhoud van deze website ook andere gemeenten inspireert tot soortgelijke maatregelen in het kader van het duurzaam omgaan met water in en om de stad.

 

Hoogste tijd
Het is nu de hoogste tijd om zelf het virtuele projectgebied te gaan verkennen.
Via de navolgende link kunt u meteen van start met uw (eerste) verkenning van het projectgebied!

 

Meer Informatie ?
Als u na bestudering van de informatie op deze website meer wilt weten over dit specifieke project of de problematiek in het algemeen, dan kunt u bij het onderdeel "Meer Info" terecht.