VOORTGANG AANLEG WATERSPEELPLAATS Juni 2003

Het is bijna klaar...

De op 24 maart 2003 door Minister Cees Veerman samen met de ex-scholier Admir Surman onthulde plaquette begint werkelijkheid te worden.

De artist impression van de Waterspeelplaats
De artist impression van de Waterspeelplaats.

Het plaveisel ziet er al heel indrukwekkend, en vooral heel kunstig uit.

De aanleg van de waterspeelplaats vordert gestaag
De aanleg ligt begin juni 2003 goed op schema

FEESTELIJK SLUITSTUK
Het voornemen is om begin juli de voltooiing van dit sluitstuk van het project 'Water Werkt' feestelijk met de bevolking en met name met de jeugd te gaan vieren.
Hier hoort u binnenkort meer over...