ONTEMBARE NATUUR Juni 2003

Het effect van een zomerse stortbui in Juni

Begin juni 2003 is de regio overvallen door een paar zomerse stortbuien.
Het water viel met bakken tegelijk naar beneden.

Een ware beproeving voor de nieuw aangelegde afvoersystemen in Beek en Ubbergen.
Op een dergelijke hoosbui is geen enkel systeem berekend, ook het systeem van 'Water Werkt' niet.
Per saldo voldeed het echter prima prima. Alle ervaringen worden door de gemeente geregistreerd zodat het later mogelijk is om conclusies te trekken en zonodig aanpassingen door te voeren.
Voor meer informatie hierover zie het onderdeel 'monitoring'.

Minder goed, of misschien juist wél heel goed, is het vergaan met de in maart opgeknapte benedenloop van de Filosofenbeek.

Erosie van de filosofenbeek

Door de enorme stroming is een groot deel van het keienbed weggevaagd.
Critici van dit onderdeel hadden direct na aanleg in maart 2003 al eerder bedenkingen geuit over de vrij stijle helling van dit keienbed. Hoe moesten die arme waterbeestjes omhoog komen..
Het probleem is door de natuur zelf opgelost. Er is nu een mooi geleidelijk aflopende helling ontstaan....
Dit neemt niet weg dat een tweede poging zal worden gedaan om met keien vergaande vormen van erosie tegen te gaan, het ontwerp is dan echter meer in harmonie met de natuur en dat is toch waar het om gaat....

Filosofenbeek direct na aanleg begin maart 2003
De benedenstroom van de Filosofenbeek direct na aanleg in maart 2003.

Filosofenbeek begin juni 2003 na een zomerse stortbui
De Filosofenbeek begin juni 2003 na een zomerse stortbui.