HOOG BEZOEK op 24 maart 2003

Minister Veerman bezoekt "Water Werkt"
Op maandagmiddag 24 maart 2003 heeft Minister Cees Veerman van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in de gemeente Ubbergen persoonlijk de resultaten van het project "Water Werkt" bekeken.

Ook aandacht voor ander actueel nieuws ...

Eerst werd echter nog even door een journalist van Radio 3 een intervieuw afgenomen over ander actueel nieuws: de stand van zaken van bestrijding van de Vogelpest...

Een korte introductie van het project Water Werkt

Burgemeester Wilbers had de minister uitgenodigd om een vergadering over een Europese bijdrageregeling ditmaal eens niet in Den Haag, maar bij een concreet project te laten plaatsvinden.
Het project 'Water Werkt' is namelijk mede mogelijk geworden door deze financiële bijdrage.

Marnix de Vriend gaat in op het middagprogramma

Het gezelschap van gedeputeerden van enkele provincies, de dijkgraaf van waterschap Rivierenland, burgemeester Wilbers en een aantal genodigden werden vervolgens door Marnix de Vriend, projectmanager van 'Water Werkt', en Frits Meurs, gemeentelijk projectleider, op de hoogte gebracht van het middagprogramma.
"Fijn dat u tussen al het zware werk rond de vogelpest toch nog even tijd hebt om wat aangenaams te doen".

De onthulling van de artist impression van de waterspeelplaats

Als eerste zou Minister Veerman samen met Admir Suman de symbolische opening verrichten van de nog aan te leggen waterspeelplaats voor kinderen: "Hart van Beek".

Onthulling

Basis van het ontwerp was de tekening van de inmiddels flink uit de kluiten gewassen scholier. Zijn ontwerp van de waterspeelplaats die hij 3 jaar geleden op de basisschool had gemaakt was uitgeroepen tot het winnend ontwerp.

Onthulling

Onder grote aandacht van de media werd de "Artist impression" onthuld.

Er was veel belangstelling voor dit bijzondere bezoek

Op de waterspeelplaats kunnen kinderen water oppompen en in verschillende richtingen weer weg laten lopen.

De artist impression van de winnende tekening

Vervolgens stapte het gezelschap in de Bus waarna een rondrit door het projectgebied volgde.

Daarna een korte rondleiding door het dorp

In het dorp Ubbergen werd het gezelschap hartelijk onthaald door de rector van de Havo: "Notre Dame des Anges"

Bij de Havo werd het gezelschap hartelijk ontvangen

De Havo staat in het gebied waar de Ecologische verbinding tussen Ooijpolder en de Stuwwal is gepland.
Ook het aanwezige bronnenbos "De Refter" ontsnapte niet aan de aandacht.

Het bronnenbos De Refter

Bij de Filosofenbeek aangekomen moesten de handen uit de mouwen.

De Filosofenbeek was nog niet helemaal af...

Onder toezicht van onder andere gedeputeerde Boxem, werkten dijkgraaf Kok, en minister Veerman aan het herstel van de nieuwe beekloop.

Het resultaat mag er zijn ..

Na noeste arbeid is het goed rusten. Het resultaat mag er dan ook zijn...

Een afsluitende wandeling door het Kastanjedal

Voormalig boswachter van Het Geldersch Landschap Theo Merkus was helemaal in zijn element toen het gezelschap de maatregelen op de stuwwal van nabij ging bekijken.
Via een wandeling door het Kastanjedal en de Elze kwam het gezelschap uiteindelijk aan bij het eindpunt: Hotel Spijker.

De minister nam daar zichtbaar onder de indruk van het project, en gewapend met de aangeboden schop, afscheid van de gemeente.