FEESTELIJKE OPENING

Openingsfeest "Water Werkt !" op 22 juni 2002
Op zaterdag 22 juni 2002 is met het hele dorp de feestelijke opening gevierd van "Water Werkt !".

Het werd een echt waterspektakel

Het werd een echt waterspektakel, maar daarover straks meer...

Voorafgaand aan het volksfeest was er een officiële ontvangst voor genodigden in het gemeentehuis.

Burgemeester Wilbers opende de bijeenkomst en ging samen met de projectmanager: Marnix de Vriend in op de hoofdlijnen van het project.
De burgemeester gaf hierbij onder andere aan dat het project al in volle gang was toen hij aantrad en het voorzitterschap overnam van wethouder van Dorst die het tot die tijd voortreffelijk had ingevuld.

Wat hem vervolgens het meest opviel tijdens de vergaderingen was dat bijna in geheimtaal werd gesproken als het over financiering ging, de termen SVG, BGM, GEBEVE, OBN waren gesneden koek voor de insiders maar toch zeer verwarrend voor een nieuwkomer.

Het komische duo Urbi et Orbi nam geen blad voor de mond

Aansluitend was er een muzikaal intermezzo door de carbaretgroep: Urbi et Orbi, die zeer zeker geen blad voor de mond nam als het ging over de het project.

Daarna volgde een toespraak door de heer Henk Aalderink, gedeputeerde van de provincie Gelderland.

Gedeputeerde Henk Aalderink van de provincie Gelderland

De heer Aalderink sprak alle lof uit over de wijze waarop het project door de gemeente Ubbergen tot uitvoering was gebracht.
Met name de filosofie om het héle project, dus niet alleen de makkelijk uitvoerbare, maar ook de wat gecompliceerdere onderdelen tot uitvoering te brengen een groot voorbeeld is.
met enige nadruk ging hij vervolgens in op het belang van de robuste ecologische verbinding nabij Ubbergen waar recent bestuurlijk overleg over heeft plaatsgevonden tussen provincie en gemeente. De heer Aalderink sprak daarbij de verwachting uit dat het college van B&W dit dan ook tot een goed eind zal brengen.

De heer Kok, dijkgraaf van het waterschap Rivierenland

Vervolgens ging de heer Kok, dijkgraaf van het waterschap Rivierenland, in op het belang van dit project in relatie tot de taken van het waterschap.
De heer Kok besloot met de uitnodiging om juist op deze landelijke waterschapsdag ook een bezoek te brengen aan het Hollandsch-Duitsch gemaal.

Urbi et Orbi had inmiddels weer voldoende stof verzameld om de sprekers kritisch tegen het licht te houden.

Urbi et Orbi

Vervolgens werd de website "Water Werkt !" gepresenteerd en kort toegelicht.
De aanwezigen werden hierbij getrakteerd op een virtuele wandeling vanaf het wasvrouwtje tot de beek bij 't Höfke.

Opening van de website

Burgemeester Wilbers ging daarna in op het middagprogramma. Hier was in een sportieve rol voor de heren Aalderink en Kok voorzien.

Introductie voor het middagprogramma

De heren werden elk aangesteld als coach van een jeugdig team met waterdragers.

Als coach van een team jeugdige waterdragers

Vervolgens werd het tijdelijk waterkunstwerk nabij het waterrad in werking gesteld.

Het tijdelijke waterkunstwerk bij het waterrad

Het tijdelijke waterkunstwerk bij het waterrad

Met medewerking van de brandweer werd verkoeling gebracht op deze bijzonder mooie zomerdag (25 graden en veel zon).
Hiermee kwam het feest tot een spetterend einde.

Vanuit het gemeentehuis was het de gehele middag mogelijk om gebruik te maken van een treintje om de westgrens (Ubbergen) of oostgrens (Smorenhoek) van het projectgebied te bezoeken.

Verder waren er wandelexcursies.
Hieronder treft u enige beelden aan van de excursie door het Kastanjedal naar de bronnen van de Oorsprong.

Nabij de Kabouterboom

Nabij de Kabouterboom is er een mooi uitzicht op de bronnen van de Oorsprong.

Nabij de bronnen van de oorsprong

Bij de bronnen van de Oorsprong waren wat bosgeesten.

Een drietal kabouters

In de kabouterboom troffen we een drietal kabouters.

De baron

De baron van Randwijck en de barones van de Nieuwe Holleweg.

Een lobje waarin het regenwater wordt vastgehouden

Vervolgens langs een in het kader van het project aangelegd 'lobje'.

De officiele opening van de wasplaats

De officiële opening van de wasplaats door Theo Merkus en burgemeester Wilbers, geassisteerd door de verlopen adel en wat kabouters.

Theo Merkus geeft toelichting over de voorgeschiedenis

Zeer gedetailleerd is Theo Merkus (we zouden niets anders van hem kunnen verwachten) ingegaan op de voorgeschiedenis van dit eigen project van de VVV van Beek-Ubbergen.

De openingshandeling

De openingshandeling door Burgemeester Wilbers geassisteerd door Theo en de drie kabouters.

De wasplaats werd meteen in gebruik genomen door wasvrouwtjes

Meteen werd de wasplaats in gebruik genomen door de wasvrouwtjes.

Waterpret

De excursie eindigde bij de Elzenbeek waar de 'paddestoel' direct door de kinderen van nabij werd onderzocht.